Mae'r gaeaf wedi.....dod i ben


C 15th April 2019

Mae’r gaeaf wedi dod i ben….o’r diwedd! Mae gatiau’r castell unwaith eto ar agor i groesawu cân a sirioldeb yr adar mân; a gweler baner y Ddraig Goch yn chwifio fry uwchben wrth i chi nesáu.

Dewch bawb yn llu gan fod pob ffordd yn arwain at orllewin Bae Abertawe. Tir hen arglwyddi gororau’r de, chwedlau, brenhinoedd a theyrnasoedd; Tai teulu Beaumont a Dinefwr a Thŷ De Breos.

Cafodd waliau carreg cadarn uchel y castell, a fu’n llenni gynt ar gyfer ffenestr Bae Abertawe, eu hagor a’u rhwygo ddwywaith gan Dywysogion Deheubarth – fe’u llosgwyd yn wenfflam ganddynt wrth herio’n ddyfal oresgyniad y gormeswyr.

Bellach saif yn dal ac yn falch dros yr hen welyau wystrys. Yma yn olion y neuaddau gwledda mawreddog teimlwch adleisiau hanes a chlywch sibrydion cynllwynion ac anfadwaith yn y grisiau cudd sy’n arwain o hen gromgelloedd; gadewch i’r môr a gogoniant y gorffennol ddeffro’ch dychymyg.

Wrth i ni deithio drwy’r canrifoedd, cerddwch ar bont wydr 30 troedfedd wrth olrhain graffiti hynafol; teimlwch awelon amser ar eich wyneb wrth i chi syllu allan o ffenestr Capel Alina; teimlwch anadl Arglwyddes Wen y castell a throediwch y tyrrau gwylio a arferai warchod y bae.

  Mae’r gwanwyn a’r haf yn addo llond trol o hwyl ac antur. Helfeydd y Pasg a chrefftau, gweithdai gyda chlai, dreigiau a daeargelloedd; diwrnod tywysogion a thywysogesau. Dewch â’ch rhai bach yma i ddysgu sut i fod yn farchog neu i weld ailgread o The Sword in the Stone yng ngoleuni’r haf.

Yn ystod Blwyddyn Darganfod gadewch i’r castell adrodd hanes ei gerrig a bod yn borth i’ch arwain i dirweddau chwedlonol ehangach. Ymhell cyn cyfnod Tywysogion Cymru ac Arglwyddi Gŵyr, bu dyn yr oesoedd paleolithig a mesolithig yn byw yn y tiroedd yma – olrheiniwch ei gamau ym Mhen-y-fai (Pafiland) ac ogofâu Tooth a Cat Hole.

Ewch hefyd i ymweld â chwaer gastell Ystumllwynarth yn Abertawe i ddod o hyd i olion y ganolfan ganoloesol bwysig fu yn y ddinas yn yr oesoedd canol.

 

Your Comments

Show Comment Form
Keep in touch

Sign up to our Newsletter for updates and offers

Swansea Council is the data controller for the personal information you provide on this form. Your information will be used to provide you with the service that you have requested and will not be used for any other purpose. We will not share your data with any third parties without your explicit consent unless we are required or permitted to do so by law. You can withdraw your consent at any time and ask for your personal data to be erased from our records.

Data protection law describes the legal basis for our processing your data as one based on consent. For further information about how Swansea Council uses your personal data, including your rights as a data subject, please see our corporate privacy notice on our website.