fbpx
BBC National Orchestra of Wales Fauré Requiem with Ludovic Morlot
Book now!

Mae Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC yn dychwelyd i Neuadd Brangwyn Abertawe ar gyfer tymor newydd sbon llawn digwyddiadau. Bydd yn cynnwys cerddorion byd enwog a darnau anhygoel o gerddoriaeth a fydd yn gwefreiddio ac yn difyrru cynulleidfaoedd o bob oedran.

Fauré Requiem with Ludovic Morlot

Nos Sadwrn 11/2/23, 7.30pm

Brahms Concerto i’r Ffidil, Messiaen O Sacrum Convivium, Fauré Requiem.

Ludovic Morlot arweinydd, James Ehnes ffidil, Rhian Lois soprano, Neal Davies baritôn, Corws Cenedlaethol Cymreig y BBC.

Much of Messiaen’s music has a religious context, so it may be surprising to know that he only ever wrote one piece of vocal music specifically for the church, his O Sacrum Convivium. With a fervently devotional quality, this fiendishly tricky piece is hushed and reverent, rising to an expressive peak as the text talks of future glory. In contrast, Faure’s Requiem needs little introduction – More intimate in nature than its equally popular counterparts by Verdi and Berlioz, Faure’s Requiem is gentle and comforting, dominated by a very human feeling of faith in eternal rest. Truly spellbinding…

Archebwch nawr

Tadaaki Otaka yn arwain Britten a Elgar

Nos Wener 24/3/ 23, 7.30pm

Elizabeth Maconchy Nocturne for Orchestra, Britten Violin Concerto, Elgar Symphony No. 2.

Tadaaki Otaka arweinydd, Simone Lamsma ffidil.

Bydd yr Arweinydd Llawryfog poblogaidd, Tadaaki Otaka, yn dychwelyd i BBC NOW i berfformio ffefrynnau cadarn gan Elgar a Britten, ochr yn ochr â Nocturne i Gerddorfa hudolus gan Elizabeth Maconchy.

Yn y rhaglen cwbl Brydeinig hon, sy’n edrych ar gerddoriaeth tri o gyfoedion yr 20fed Ganrif, mae Simone Lamsma, sy’n feiolinydd disglair o’r Iseldiroedd, yn ymuno â ni ar gyfer Concerto hynod boblogaidd Britten i’r Ffidil. Ceir cryn amwysedd yn y darn, sydd wedi’i fynegi drwy harmonïau cymhleth, themâu telynegol synfyfyriol, a nodau rhythmig bywiog. Mae’r concerto yn arddangosfa feistrolgar o bŵer eithriadol.

Mae gan gerddoriaeth Elgar le arbennig yng nghalon Tadaaki, ac mae cynulleidfaoedd yn cael gwledd go iawn gyda’i Ail Symffoni. Mae’r symffoni’n llawn egni, ysblander a mabolgampiaeth cerddorol, ac mae’n cyfleu llif o alawon gwreiddiol, rhythm chwareus a chywrain, a nodweddion disglair a meddal. Mae hwn yn sicr yn gyngerdd na ddylech ei fethu…

Archebwch nawr

Y Freuddwyd Americanaidd

Nos Wener 21/4/23, 7.30pm

Ives Central Park in the Dark, Ives The Unanswered Question, Szymanowski Concerto i’r Ffidil Rhif 1, Adams Harmonielehre.

Dychmygwch y cyfnod cyn ceir modur, wrth eistedd ar fainc yn Central Park ar noson o haf… clywid sŵn y nos a distawrwydd y tywyllwch, sŵn cantorion stryd, tylluanod nos, ragtime y piano, bandiau stryd pres a hyd yn oed injan dân. Dyma’r sŵn y mae Charles Ives yn ei greu yn ei ddarn Central Park in the Dark. Mae’n waith partner y darn ‘Two Contemplations’, mae The Unanswered Question yn llai adnabyddus ond heb fod yn llai ingol. Mae’r gwaith rhyfedd hwn yn aml yn cael ei ddisgrifio fel athroniaeth a fynegir mewn cerddoriaeth, ac mae’n delio â’r “cwestiwn parhaol ynglŷn â bodolaeth”, ac mae’n gwrthbwyso tri grŵp o offerynnau nad yw eu haenau byth yn cael eu cysoni’n llwyr.

Mae arddull gerddorol rymus ac eclectig Szymanowski yn gwrthod tonyddiaeth draddodiadol ac estheteg ramantus; ac yn ogystal â cherddoriaeth foethus, lesmeiriol a storïol sy’n rhaeadru, yn ildio i uchelfannau disglair y ffidil unawdol yn ei Goncerto Cyntaf i’r Ffidil. Gyda symudiadau cyflym yn archwilio tirweddau ecsotig, mae’r gwaith yn cael ei lunio gan raddfeydd dwyreiniol ac ebychiadau cerddorfaol bywiog, gydag arlliw o ddirgelwch a’r blues. Bydd y fiolinydd o Dde Korea, Bomsori Kim, yn ymuno â’r Prif Arweinydd Ryan Bancroft a BBC NOW ar gyfer y concerto disglair hwn.

Mae llong enfawr yn codi oddi ar wyneb Bae San Francisco ac yn hyrddio’i hun i’r awyr fel roced o blaned Sadwrn… dyma’r freuddwyd a ysbrydolodd Harmonielehre John Adams. Mae’n llawn syrpreis, ond bob amser yn hudolus yn ei soniarusrwydd bywiog a disglair. Yn sicr mae’r gwaith mynegiannol hwn yn llawn egni, ac yn cael ei sbarduno gan ei symudiad harmonig Minimalaidd.

Archebwch nawr

Symphonic Dances

Nos Wener 12/5/23, 7.30pm

Anna Clyne Masquerade, Tchaikovsky Concerto i’r Piano Rhif 1, Rachmaninov Symphonic Dances

James Feddeck arweinydd, Daniel Ciobanu piano.

Mae Masquerade gan Anna Clyne wedi’i ysbrydoli gan y cyngherddau promenâd gwreiddiol yng nghanol y 18fed ganrif a gynhaliwyd yng ngerddi pleser Llundain, lle’r oedd pobl o bob cefndir yn mwynhau amrywiaeth eang o adloniant; cerddoriaeth ac acrobateg, dawnsio, tân gwyllt a dawns fasgiau. Mae’r gwaith yn ysgogi’r ymdeimlad o achlysur a dathliad, gan gyfuno themâu gwreiddiol gyda hen alawon dawnsio Seisnig.

Mae Concerto Cyntaf mawreddog a brwd Tchaikovsky i’r Piano yn creu’r un ymdeimlad o achlysur. Gyda darnau blodeuog gwych, gorchestwaith taranllyd, adran lanw disglair ac alawon lliwgar, roedd yn llwyddiant ysgubol yn ei berfformiad cyntaf, ac mae’n parhau i fod yr un mor boblogaidd heddiw. Gan ddychwelyd i BBC NOW ar ôl cryn alw, mae’r pianydd hynod dalentog Daniel Ciobanu yn barod i’n harwain drwy ddatblygiadau stormus , alawon hyfryd a diweddglo tanllyd y gwaith.

Gyda harmonïau symudol hyfryd a bywiogrwydd rhythmig ei arddull ddiweddarach, mae cyfansoddiad cyflawn olaf Rachmaninov, sef Dawnsfeydd Symffonig, yn defnyddio motiffau sy’n deillio o gerddoriaeth Eglwys Rwsia ochr yn ochr â dyfyniadau o’i symffoni gyntaf ei hun. Mae hyn yn creu cymysgedd o hiraeth yn erbyn bwrlwm mawr y ddinas ac egni ‘America Fodern’.

Archebwch nawr

Cyngerdd Clo’r Tymor

Nos Wener 2/6/23, 7.30pm

Grace Williams Concert Overture
Mozart Symffoni Rhif 39
R. Strauss Don Quixote

Ryan Bancroft arweinydd, Alice Neary soddgrwth, Rebecca Jones fiola.

Mae’r gyfansoddwraig o Gymru, Grace Williams, a gafodd ei geni yn y Barri wrth ei bodd yn cyfansoddi ar gyfer cerddorfa, ac mae ei darn Agorawd Cyngerdd, a glywn heno dan arweiniad y Prif Arweinydd Ryan Bancroft, yn dangos ei dawn cymharol gynnar yn y genre hwn. Clywn hyn ochr yn ochr ag un o symffonïau olaf Mozart, ei 39ain symffoni, sy’n llawn dirgelwch. Nid yw’n nodweddiadol o arddull arferol Mozart, mae ei agoriad araf a mawreddog yn arwain at allegro egnïol; alaw droellog sy’n perthyn i’r Minuet egnïol, gyda’i alawon bythgofiadwy a’i nodweddion cyfareddol, cyn neidio i’r diweddglo un thema direidus.

Roedd Strauss yn aml yn defnyddio stori i ysgogi ei ddychymyg cerddorol, ac mae Don Quixote, gyda’i ffantasïau’n llawn o’r straeon a ddarllenodd; y cyfareddau, y cweryla, y brwydrau, yr heriau, y cariad a’r stormydd, yn rhoi mwy na digon i gnoi cil arno. Alice Neary fydd yr unawdydd soddgrwth yn chwarae rhan Don Quixote, a Rebecca Williams fydd yr unawdydd fiola yn chwarae rhan ei was, Sancho. Mae Strauss yn sôn am lawer o anturiaethau Don yn y gerdd symffonig 10 symudiad eithaf lloerig hon.

Archebwch nawr